Studenten SPECO Sportmarketing winnen Strategic Award

De “E” van entrepreneurship, één van de TEC for Society vaardigheden, stond dinsdag 14 januari centraal bij de vierdejaars SPECO Sportmarketing studenten Strategic Accountmanagement van Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Op hun afsluitende ‘TECxposition’ presenteerden ze aan de hand van onderzoeksposters hun inzichten in wat belangrijk is voor de accountmanager van de toekomst.
 

Hiermee gaven de onderzoeksgroepen een inkijkje in hoe dit commerciële vakgebied zich ontwikkelt: de succesvolle accountmanager is een ‘up to date kennisbroker’, door ‘permanente zelfontwikkeling’, heeft een focus op strategische samenwerking (partnerships), weet de balans tussen energievreters en energiegevers te bewaken en is fit van lijf en geest. Die laatste onderwerpen waren nadrukkelijk gekozen door studenten die zich realiseren dat ‘hard werken heel belangrijk is, maar je moet je ook goed voelen’. De eerste ‘Strategic Accountmanagement Award’ ging naar de groep met een overtuigende en aantrekkelijk vormgegeven posterpresentatie over ‘burn-out’, ontstaan, taboe en voorkomen ervan in het commerciële vak.

Veerkrachtige professional
Juryvoorzitter prof. Willem Verbeke (emeritus hoogleraar Erasmusuniversiteit Rotterdam) reikte aan Aniek van Iwaarden, Roanne Kievit, Koen Andri en Daan van de Laar de Strategic Accountmanagement Award uit, mede namens de docenten en mede-juryleden Nanny Kuijsters en Michel van Agtmaal. Voorafgaand aan de presentaties verzorgde Verbeke een inspirerend gastcollege, waarin hij een toelichting gaf op het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de succesvolle kennisbroker, een theorie waarin de studenten zich via zijn boek ‘de veerkrachtige professional’ tijdens het keuzevak hebben verdiept. De in dit boek opgenomen grondslagen voor het ontwikkelingsmodel van ExploreMe.eu vormden de basis voor het literatuuronderzoek en een persoonlijke reflectie van de studenten op hun positie als startend accountmanager.
 

ExploreMe benadert het vak van commercieel manager op een holistische wijze, gericht op inzetten van opgedane kennis en ervaring (het ‘kennisbroken’) om zo op een innovatieve wijze en met succes opdrachtgevers te bedienen. Of zoals Verbeke verwoordt: ‘je wordt niet geboren als commercieel manager, maar het gaat om capaciteiten die je kunt ontwikkelen’.
 

Het literatuuronderzoek maakte enkele deelprocessen inzichtelijk. Aanvullend en op basis van resultaten op de ExploreMe-zelftest hebben studenten vervolgstappen voor zichzelf geformuleerd om tijdens de afstudeerstage en de eerste baan nog beter te kunnen presteren en beter te kunnen samenwerken met klanten en collega’s. Deze benadering sluit prima aan op TEC for Society van Fontys, dat is gericht op ontwikkelen van relevante competenties en vaardigheden door toekomstige professionals om zo te kunnen inspelen op actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen.
 

Het nieuwsbericht
Auteur: Caren Braat

Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Groeneveld Academy
Professional Capital
Izebrand Management & Coaching
Salesperience
Het sales centrum
Sales met inzicht
Fontys

ExploreMe gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.