Het verkopen van kennis over het belang van kennishabitats, kennisbrokering en het ontwikkelen van wjsheid

In onze huidige kenniseconomie verdienen veel mensen hun geld door als trusted advisor hun kennis te verkopen aan cliënten. Centraal in dit proces staat de kennisoverdracht of kennistransfer, die impliceert dat de hedendaagse kenniswerker zijn cliënt en diens organisatie slimmer maakt, maar ook dat hij daar zelf op zijn beurt eveneens slimmer van wordt. Slimmer maken is niet hetzelfde als manipuleren of beïnvloeden: bij die laatste activiteiten maak je gebruik van iemands zwakten, terwijl een trusted advisor zijn cliënt juist wijst op diens zwakten en hem helpt er beter mee om te gaan. Met dit boek laat Willem Verbeke zien aan welke eisen professionals als kenniswerkers moeten voldoen om succes te hebben. Kennis zit vervat in zogeheten habitats en het is belangrijk dat kenniswerkers zich in de hogere kleilagen van kennishabitats kunnen nestelen. Aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden laat Verbeke zien hoe kenniswerkers dat doel kunnen bereiken, en op die manier zowel zichzelf als hun cliënten vooruit kunnen helpen. Uiteindelijk, zo toont Verbeke aan, is voor het verkopen van kennis een vorm van wijsheid onontbeerlijk: die wijsheid komt met dit boek binnen handbereik.

Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Groeneveld Academy
Professional Capital
Izebrand Management & Coaching
Salesperience
Het sales centrum
Sales met inzicht
Fontys

ExploreMe gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.