Nieuwsgierig leiderschap een ontdekkingstocht naar de persoon achter de leider

In de huidige kenniseconomie is een onderneming succesvol als er heterogene kennis wordt verzameld, geselecteerd en omgebouwd tot een voor de klant waardevolle oplossing. Volgens Willem Verbeke zijn het de nieuwsgierige leiders die het beste in staat zijn deze taken op zich te nemen en op die manier ondernemingen winstgevend(er) te maken. Een nieuwsgierig leider kenmerkt zich doordat hij openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Nieuwsgierige leiders zijn een tikje recalcitrant en kunnen paradoxaal overkomen. Aan de andere kant dwingen hun nieuwsgierigheid en capaciteit
om ideeën en observaties te combineren ook respect af. Slaagt een nieuwsgierig leider daarin, dan willen mensen in de onderneming blijvend met hem samenwerken.

In Nieuwsgierig leiderschap leest u alles over wat een nieuwsgierig leider is. Ook kunt u aan de hand van oefeningen en vragenlijsten zelf nagaan of u er een bent, en zo nee, hoe u er een kunt worden!

Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Groeneveld Academy
Professional Capital
Izebrand Management & Coaching
Salesperience
Het sales centrum
Sales met inzicht
Fontys

ExploreMe gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.