Hoe het ExploreMe-model werkt

Mensen zijn in essentie sociale wezens en biologisch bekeken zijn we een diersoort die de homo sapiens wordt genoemd. We maken deel uit van verschillende sociale groepen of gemeenschappen, denk hierbij aan een gezin, sportclub, godsdienst of een bedrijf.
 

Deze verschillende groepen zorgen ervoor dat wij als mensen kunnen overleven. Concreter gezegd: door in groepen te werken besparen mensen energie en die energie kan dan besteed worden aan specifieke taken. Juist omdat de ene persoon het ene takenpakket uitvoert, kan een andere persoon zich richten op een andere taak. Zo vormen mensen sociale netwerken. Als een mens dus alleen is en alles zelf moet doen, zal die persoon sneller uitgeput raken en vereenzamen. Om binnen die sociale netwerken te kunnen opereren kunnen mensen vijf essentiële sociale capaciteiten aanwenden. Die vijf capaciteiten noemen we 'Het hoe'.

Uitgaan van biologie, oftewel veranderbaar zijn

Onder biologie verstaan we dat mensen, net zoals alle andere diersoorten, zich essentieel kunnen aanpassen aan hun omgeving. Darwin stelde dat overleven van een soort er niet op neerkomt dat de slimste of sterkste soorten het vaakst overleven maar dat die diersoorten overleven die zich kunnen aanpassen aan hun omgeving. Neurowetenschappers spreken daarom ook wel over neuroplasticiteit. We gaan het begrip “aanpassen aan de sociale omgeving”, zoals aanpassen aan klanten en collega's, toepassen in ons kennisbrokering-proces.
 

Kennisbrokering-proces

We hebben een holistisch kennisbrokering-proces ontwikkeld dat neerkomt op hoe en waarom professionals handelen en denken. Kennisbrokering vormt een essentieel deel van het ExploreMe-model en het komt er op neer dat men op basis van de diepgaande gesprekken met klanten of collega's zijn/haar kennis omtrent problemen en oplossingen steeds weet te verbeteren. Het uiteindelijke carrièredoel van een professional is om via kennisbrokering een positie in de long tail te verkrijgen waardoor hij aandacht krijgt in de markt en daarbij andere professionals met hem of haar willen sparren. Dat mondt dan uiteindelijk uit in het uitvoeren van projecten bij klanten of deals. Dit steeds verbeteren van kennis op zich vraagt veerkracht, vandaar de titel van ons boek De Veerkrachtige Professional
 

Kennisbrokering

Het is erg belangrijk voorbeelden te geven van kennisbrokering omdat het een tamelijk nieuw begrip is in de professionele wereld. Voorbeelden zijn: een goed inhoudelijk gesprek voeren met een klant, aan een collega of klant uitleggen waar de onderneming naar toe gaat, een blog schrijven op LinkedIn, een lezing geven voor klanten, goed luisteren en leren begrijpen als je met een klant in gesprek bent, met een klant bespreken hoe je tot nieuwe oplossingen kunt komen om zijn probleem op te lossen, naar een congres gaan en daar nieuwe mensen leren kennen of luisteren naar speeches om zo bij te blijven met de ontwikkelingen in je vak, in staat zijn om innovatief project te starten met een klant of met collega’s een buying centre in kaart te brengen en daarbinnen belangrijke contacten te leggen.
 

Mental coaching

Door uit te gaan van een holistisch kennisbrokering-proces kan men ook de mentale processen begrijpen die blokkades vormen waardoor men zich kan verbeteren. Vaak lopen professionals tegen obstakels aan, maken ze een denkfout of zijn ze angstig. Door de ExploreMe-testen door te nemen kan je als professional allerlei mentale deelprocessen onderscheiden, je deze voor jezelf inzichtelijk maken en jezelf verbeteren om beter te presteren en samen te werken met klanten en collega’s.


Figuur 1. Het kennisbrokering-proces (Bron: De Veerkrachtige Professional)

ExploreMe gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.